Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet
cong ty co phan co dien lanh dai viet
Statistics
  • Visited : 7458116
  • Online : 161

Slogan

“THƯƠNG HIỆU VÌ CỘNG ĐỒNG”

Thể hiện trách nhiệm, sự gắn bó giữa quyền lợi công ty và trách nhiệm cộng đồng.

Mới đọc qua câu slogan ở thời buổi kinh tế thị trường chắc hẳn nhiều người cho là vô nghĩa nhưng với quan điểm của chúng tôi trong phạm vi hẹp cộng đồng là ai? là nhân viên trong công ty, là đối tác trong công việc nếu mình vì họ thì họ sẽ hiểu và trân trọng tình cảm đó và từ đó nhân viên sẽ làm việc sáng tạo, tích cực có trách nhiệm, đối tác sẽ duy trì quan hệ lâu dài bền vững từ đó công ty sẽ phát triển và đó chính là vì mình. Khi công ty phát triển thì chúng tôi lại có cơ hội thể hiện cái trách nhiệm đó với nghĩa rộng hơn cho xã hội, cho đất nước.

VIDEO GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT

Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status