Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet
NEWS
cong ty co phan co dien lanh dai viet
Statistics
  • Visited : 7285199
  • Online : 149

Kiến thức về máy lạnh

Một số lệnh tắt vẽ ống gió

Friday, 08/03/2013, 13:37 GMT+7

Một số lệnh tắt vẽ ống gió

Lệnh tắt vẽ ống gió
b1
Giảm 
e1
Co 
b2
Giảm 
ee1
Co 90⁰ hình khối 3 D
b3
Gót giầy
ee2
bb1
Khối chữ nhật
eex
Chạc 3
bb2
Hình khối giảm 3D
eey
Cánh bướm
bbz
Hình khối lượn
eez
Chạc 4
bz 
Lượn
gril
Miệng gió  hồi
dd
Miệng gió
Hg
Cánh hướng dòng
ddi
Box gió
VC1-VC6
Ống gió mềm
diff
Miệng gió
VD1,VD2
Ống gió mềm


Phần mềm vẽ ống gió ListNam
Ngoài một số lệnh tắt vẽ ống gió trên còn có một số lệnh vẽ tắt khác nữa .Muốn biết thêm thì sau khi giải nén ra mở vào mục Icon để xem thêm .Ký hiệu dưới Icon là lệnh tắt.


Written : admin


Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status