Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet
NEWS
cong ty co phan co dien lanh dai viet
Statistics
  • Visited : 7264734
  • Online : 130

Kiến thức về máy lạnh

Quá trình trao đổi không khí trong nhà xưởng

Wednesday, 31/07/2013, 20:38 GMT+7

Sự trao đổi không khí hay gọi là bội số tuần hoàn không khí

Là khối lượng không khí cần thiết để thay thế không khí tại trong một không gian xác định của nhà máy. Làm mát không gian mở có hai cách thiết kế. Một là giảm nhiệt độ của không khí cung cấp và thứ hai là tạo ra sự đối lưu không khí. 

Tốc độ đối lưu không khí phụ thuộc vào lọai hình sản xuất. Bảng bên dưới  thể hiện thiết kế sự trao đổi không khí  đề nghị cho những lọai hình sản xuất khác nhau. 


Bảng tính số lần trao đổi không khí cho nhà xưởng


Tốc độ trao đổi không khí

Tốc độ trao đổi khí là một đơn vị đo lường dùng để so sánh khối lượng khí di chuyển qua không gian xác định với khối lượng của không gian. Nó thường được tính theo công thức:
 
Công thức tính tốc độ trao đổi khí
 
Tốc độ trao đổi không khí ( Lần/giờ ) bằng lưu lượng gió chia cho khối lượng không gian

Written : KS Hữu Phú


Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status