Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet
NEWS
cong ty co phan co dien lanh dai viet
Statistics
  • Visited : 7457995
  • Online : 116

Tin công ty

Hoạt động đào tạo nhân sự

Thursday, 19/04/2012, 11:50 GMT+7

Nằm trong kế hoạch phát triển bền vững mà ở đó con người là trung tâm của sự ổn định và thành công. Hàng năm công ty tổ chức đạo tạo bài bản cho tất cả nhân viên mở mọi bộ phận phòng ban.
Nội dung đào tạo :
+ Kỹ năng giao tiếp khách hàng và quản lý dự án
+ Kiến thức cơ bản về luật doanh nghiệp , thuế
+ Kỹ năng lắp đặt hệ thống vận hành hệ thống chuyên nghiệp.
Thời gian đào tạo : tập trung theo thu xếp công ty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả : Admin


Written : admin


Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status