Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet
NEWS
cong ty co phan co dien lanh dai viet
Statistics
  • Visited : 7433399
  • Online : 142

Kiến thức về máy lạnh

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Itouch Controller

Friday, 12/10/2012, 10:22 GMT+7

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Bộ điều khiển máy lạnh trung tâm daikin VRV III (I-touch Controller)
Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về Itouch contronller hôm nay tôi chia sẻ tài liệu hướng dẫn lắp đặt cài đặt và sử dụng bộ điều khiển trung tâm I-Touch Contronller của hệ thống Daikin VRV III.Tài liệu mô tả chi tiết nguyên lý, cách thức hoạt động và cài đặt thông số dàn lạnh, dàn nóng,nhiệt độ hay cài đặt đếm điện cho toàn bộ hệ thống.

Tải đầy đủ file hướng dẫn bằng tiếng anh tại đây, tiếng việt tại đây


Written : admin


Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status