Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet
NEWS
cong ty co phan co dien lanh dai viet
Statistics
  • Visited : 7437730
  • Online : 186

Kiến thức về máy lạnh

Nguyên nhân của sự tăng ẩm trong không khí, cách điều tiết sự tăng ẩm trong làm mát

, 30/03/2013, 16:07 GMT+7

Nguyên nhân của sự tăng ẩm trong không khí, cách điều tiết sự tăng ẩm trong làm mát

 


     
 Một thí dụ ở trên cho thấy, không khí được làm mát từ điểm A đến điểm B. Do đó ta thấy nhiệt độ không khí thì giảm còn độ ẩm tương đối thì tăng. 
      Vì độ ẩm tương đối (RH) chỉ là biểu thị tương đối của tình trạng không khí trong một tỷ lệ giới hạn, do đó không thể dùng để đánh giá mức ảnh hưởng của nó đến sự thoải mái của công nhân hoặc tình trạng của sản phẩm.
     Mối quan ngại về sự gia tăng độ ẩm không phải bắt nguồn từ sự gia tăng của độ ẩm tương đối (RH).


 


      Biểu đồ này cũng giống như biểu đồ bên trái. Ngoại trừ việc nó cho thấy sự gia tăng của độ ẩm tuyệt đối (AH) khi không khí được làm mát từ điểm A đến điểm B.
     Thí dụ này là một dạng đặc trưng ở khu vực biển, sự gia tăng độ ẩm tuyệt đối là 3.5 gm/Kg không khí khô. Lượng này rất nhỏ nhưng có thể tiếp tục gia tăng nếu không có sự kiểm soát.  
     Trong một không gian hoàn toàn kép kín, nếu lượng hơi ẩm được phép gia tăng, nó có thể ảnh hưởng đến không khí nhà xưởng hoặc sản phẩm.
 Một hệ thống hiệu quả và tiết kiệm dùng để kiểm soát sự gia tăng độ ẩm là lắp đặt hệ thống hút khí. Hệ thống hút khí thải ra đến 80% lượng khí cung cấp vào nhà xưởng, theo đó sẽ ngăn chặn được bất cứ lượng hơi ẩm nào gia tăng.
Trong thí dụ này, lượng hơi ẩm xem như là độ ẩm tuyệt đối được kiểm soát của sự gia tăng 3.5gm/Kg không khí khô.

Written : Sưu Tầm


Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status