Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet
NEWS
cong ty co phan co dien lanh dai viet
Statistics
  • Visited : 7451933
  • Online : 303

Tin đấu thầu

Trúng thầu công trình Khách sạn Green Nha Trang

Friday, 15/03/2013, 13:27 GMT+7

Đại Việt vừa trúng thầu công trình Khách sạn Green Nha Trang.Số 6 Hùng Vương, Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.Gói thầu máy lạnh trung tâm cho khu Khách sạn, giá trị gần 4 tỷ đồng.

Đại Việt vừa trúng thầu công trình Khách sạn Green Nha Trang.Số 6 Hùng Vương, Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.Gói thầu máy lạnh trung tâm cho khu Khách sạn, giá trị gần 4 tỷ đồng.


Written : admin


Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status