Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet
NEWS
cong ty co phan co dien lanh dai viet
Statistics
  • Visited : 7271249
  • Online : 115

Tin đấu thầu

Trúng thầu Công ty Cổ phần Bảo Hiểm PJICO

Friday, 15/03/2013, 13:20 GMT+7

Trúng thầu Công ty Cổ phần Bảo Hiểm PJICO

Địa chỉ 186 Điện Biên Phủ, Q3
Quy Mô: 08 Tầng lầu + 2 hầm Tổng cộng 4400m2
Giá trị gần 3 tỷ Việt Nam Đồng

Trúng thầu Công ty Cổ phần Bảo Hiểm PJICO

Địa chỉ 186 Điện Biên Phủ, Q3
Quy Mô: 08 Tầng lầu + 2 hầm Tổng cộng 4400m2

Giá trị gần 3 tỷ Việt Nam Đồng


Written : admin


Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status