Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet
SUPPORT ONLINE
0938 008 178
cong ty co phan co dien lanh dai viet
Statistics
  • Visited : 7470128
  • Online : 215

Air Cooled Packaged

Máy lạnh tủ đứng đặt sàn thổi trực tiếp Daikin Packaged FVGR06NV1

FVGR06NV1/RUR06NY1

Máy lạnh tủ đứng đặt sàn thổi trực tiếp Daikin Packaged FVGR06NV1

76,635,000 VNĐ
Darkin

Công suất : 60000 W

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Packaged Daikin FDR06NY1

FDR06NY1/RUR06NY1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Packaged Daikin FDR06NY1

67,185,000 VNĐ
Darkin

Công suất : 60000 W

Máy lạnh tủ đứng đặt sàn thổi trực tiếp Daikin Packaged FVG06BV1

FVG06BV1/RU06NY1

Máy lạnh tủ đứng đặt sàn thổi trực tiếp Daikin Packaged FVG06BV1

60,930,000 VNĐ
Darkin

Công suất : 60000 W

Máy điều hòa thương mại loại tủ đứng đặt sàn Daikin FVPGR20NY1

FVGR05NV1/RUR05NY1

Máy điều hòa thương mại loại tủ đứng đặt sàn Daikin FVPGR20NY1

67,635,000 VNĐ
Darkin

Công suất : 50000 W

Máy điều hòa thương mại loại Giấu trần nối ống gió Daikin FDR10NY1

FDR05NY1/RUR05NY1

Máy điều hòa thương mại loại Giấu trần nối ống gió Daikin FDR10NY1

54,180,000 VNĐ
Darkin

Công suất : 50000 W

Máy điều hòa thương mại loại tủ đứng đặt sàn Daikin FVG10BV1

FVG05BV1/RU05NY1

Máy điều hòa thương mại loại tủ đứng đặt sàn Daikin FVG10BV1

49,239,000 VNĐ
Darkin

Công suất : 50000 WTap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status