Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet
SUPPORT ONLINE
0938 008 178
cong ty co phan co dien lanh dai viet
Statistics
  • Visited : 7278998
  • Online : 283

Dàn nóng VRV

Dàn nóng trung tâm VRV III công suất 24.0 Hp

RXQPAY1(18HP - 24HP)

Dàn nóng trung tâm VRV III công suất 24.0 Hp

Call
Darkin

Công suất : 231000 W

Dàn nóng trung tâm VRV III công suất 16.0 Hp

RXQPAY1(12HP - 16HP)

Dàn nóng trung tâm VRV III công suất 16.0 Hp

Call
Darkin

Công suất : 155000 W

Dàn nóng điều hòa VRV III 5.0 Hp

RXQ5PAY1(5HP - 8HP)

Dàn nóng điều hòa VRV III 5.0 Hp

Call
Darkin

Công suất : 48100 W

Dàn nóng điều hòa VRV III 10.0 Hp

RXQ8-10PAY1(10HP)

Dàn nóng điều hòa VRV III 10.0 Hp

Call
Darkin

Công suất : 96200 W

Dàn nóng trung tâm VRV III công suất 34.0 Hp

RXQPAY1(26HP - 32HP)

Dàn nóng trung tâm VRV III công suất 34.0 Hp

Call
Darkin

Công suất : 323000 W

Dàn nóng trung tâm VRV III công suất 44.0 Hp

RXQ(34HP - 44HP)

Dàn nóng trung tâm VRV III công suất 44.0 Hp

Call
Darkin

Công suất : 413000 W

Dàn nóng trung tâm VRV III công suất 54.0 Hp

RXQ(46HP - 54HP)

Dàn nóng trung tâm VRV III công suất 54.0 Hp

Call
Darkin

Công suất : 505000 W

Dàn nóng điều hòa VRV III-S 6.0 Hp

RXYSQ4

Dàn nóng điều hòa VRV III-S 6.0 Hp

Call
Darkin

Công suất : 52900 W
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status