Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet
SUPPORT ONLINE
0938 008 178
cong ty co phan co dien lanh dai viet
Statistics
  • Visited : 7449926
  • Online : 87

Chuyển vuông ra tròn

Code : CV
Sản xuất tại : Việt Nam
Công suất : 0 W
Views : 6529
Price : Call
 
 
 CV (FL) W x H/Ø, L

     CV: Chuyển Vuông Ra Tròn 

     W: Cạnh ngang ở tiết diện chữ nhật (mm)  

     H: Cạnh đứng ở tiết diện chữ nhật (mm) 

     Ø: Đường kính tiết diện tròn (mm)   

     L: Chiều dài (mm) 

 

 

 

 

 

   Lưu ý: Có hai kiểu gân tăng cứng ở phía tiết diện tròn: kiểu dùng cho kết nối với ống mềm và kiểu dùng cho kết nối với ống tròn cứng. (Chi tiết A)

 

Related ProductTap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status