Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet
SUPPORT ONLINE
0938 008 178
cong ty co phan co dien lanh dai viet
Statistics
  • Visited : 7450335
  • Online : 178

Miệng gió nhựa M701

Code : M-701
Sản xuất tại :
Công suất : 0 W
Views : 2664
Price : Call
 
 
Tiếng anh Tiếng việt
Thickness of sheet: 0.8mm Độ dày: 0.8mm
Type can be replaced Cánh đảo phía trong tự động
Manual control front blade Aluminum alloy with sprayt  
Width of blade: 4.5 cm Chiều rộng lưỡi: 4.5cm
Out size: 920 x 920 mm Kích thước ngoài: 920 x 920mm
Vent size: 570 x 240 mm Trút kích thước: 570 x 240 mm
Four hooks fix the vent place  Bốn móc sửa chữa các vị trí lỗ thông hơi
Thickness of blade: 0.5mm Độ dày của lưỡi: 0.5mm
Height of vent 350 mm Chiều cao của lỗ thông hơi 350 mm
 

Related ProductTap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status