Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet
SUPPORT ONLINE
0938 008 178
cong ty co phan co dien lanh dai viet
Statistics
  • Visited : 7283786
  • Online : 89

Miệng gió nhựa S-802

Code : S-802
Sản xuất tại :
Công suất : 0 W
Views : 2604
Price : Call
 
 
Tiếng anh Tiếng việt
Out Size: 315mm x 260mm Kích thước ngoài: 315mm x 260mm
Adjust inside blade, control air quantity Điều chỉnh bên trong lưỡi, kiểm soát số lượng không khí
Adjust wind board, open angel 15-50 Điều chỉnh bảng gió, mở thiên thần 15-50
Can close completely, control the opening angle of front blade  Có thể đóng cửa hoàn toàn, kiểm soát các góc mở của lưỡi phía trước
Wind board, played the role of flow guiding can be removed  
Inside blade, control air direction  Bên trong lưỡi, kiểm soát hướng không khí
Inside size: 285mm X 200 mm Kích thước trong: 285mm x 200 mm
 

Related ProductTap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status