Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet
SUPPORT ONLINE
0938 008 178
cong ty co phan co dien lanh dai viet
Statistics
  • Visited : 7440199
  • Online : 462

Điều hòa cassette âm trần

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C1810 công suất 18000 Btu (2 HP)

NT-C1810

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C1810 công suất 18000 Btu (2 HP)

Call
Nagasaki

Công suất : 18000 W

Máy lạnh âm trần đa hướng thổi 47770 Btu Daikin FCQ140KVEA (có dây)

FCQ140KVEA/RZR140KUV1

Máy lạnh âm trần đa hướng thổi 47770 Btu Daikin FCQ140KVEA (có dây)

71,734,410 VNĐ
Darkin

Công suất : 47770 W

Máy lạnh âm trần đa hướng thổi 42700 Btu Daikin FCQ125KVEA (có dây)

FCQ125KVEA/RZR100KUV1

Máy lạnh âm trần đa hướng thổi 42700 Btu Daikin FCQ125KVEA (có dây)

65,987,015 VNĐ
Darkin

Công suất : 42652 W

Máy lạnh âm trần đa hướng thổi 35800 Btu Daikin FCQ100KVEA (có dây)

FCQ100KVEA/RZR100KUV1

Máy lạnh âm trần đa hướng thổi 35800 Btu Daikin FCQ100KVEA (có dây)

60,239,619 VNĐ
Darkin

Công suất : 34122 W

Máy lạnh âm trần 4 hướng thổi 20000 Btu Daikin FFQ60BV1B9 (có dây)

FFQ60BV1B9/RKS60AVMG

Máy lạnh âm trần 4 hướng thổi 20000 Btu Daikin FFQ60BV1B9 (có dây)

43,645,635 VNĐ
Darkin

Công suất : 19791 W

Máy lạnh âm trần 4 hướng thổi 18000 Btu Daikin FFQ50BV1B9 (có dây)

FFQ50BV1B9/RKS50AVMG

Máy lạnh âm trần 4 hướng thổi 18000 Btu Daikin FFQ50BV1B9 (có dây)

36,601,835 VNĐ
Darkin

Công suất : 16038 W

Máy lạnh âm trần 4 hướng thổi 12000 Btu Daikin FFQ35BV1B9 (có dây)

FFQ35BV1B9/RKS35AVMG

Máy lạnh âm trần 4 hướng thổi 12000 Btu Daikin FFQ35BV1B9 (có dây)

27,207,220 VNĐ
Darkin

Công suất : 11602 W

Máy lạnh âm trần đa hướng thổi 49100 Btu Daikin FHC48NUY1

FHC48NUV1/R48NUY1

Máy lạnh âm trần đa hướng thổi 49100 Btu Daikin FHC48NUY1

40,491,050 VNĐ
Darkin

Công suất : 49100 W

Điều hòa supper multi HW loại cassettle âm trần đa hướng thổi FFQ25BV1B

FFQ25BV1B9/RKS25AVMG

Điều hòa supper multi HW loại cassettle âm trần đa hướng thổi FFQ25BV1B

24,502,055 VNĐ
Darkin

Công suất : 8530 W

Điều hòa supper multi HW loại cassettle âm trần đa hướng thổi FFQ25BV1B

FFQ25BV1B9/RKS25AVMG

Điều hòa supper multi HW loại cassettle âm trần đa hướng thổi FFQ25BV1B

24,502,055 VNĐ
Darkin

Công suất : 8530 W
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status