Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet
SUPPORT ONLINE
0938 008 178
cong ty co phan co dien lanh dai viet
Statistics
  • Visited : 7470107
  • Online : 203

Điều hòa dấu trần

Điều hòa SkyAir Daikin loại dấu trần áp suất tĩnh trung bình

FDMG26PUV1/R26NUV1

Điều hòa SkyAir Daikin loại dấu trần áp suất tĩnh trung bình

24,415,628 VNĐ
Darkin

Công suất : 26300 W

Máy lạnh giấu trần nối ống gió 57000 Btu Daikin FDMG57PUY1 (có dây)

FDMG56PUV1/R56NUY1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió 57000 Btu Daikin FDMG57PUY1 (có dây)

42,392,444 VNĐ
Darkin

Công suất : 57000 W

Máy lạnh giấu trần nối ống gió 26300 Btu Daikin FDBG26PUV1 (có dây)

FDBG26PUV1/R26NUV1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió 26300 Btu Daikin FDBG26PUV1 (có dây)

22,600,661 VNĐ
Darkin

Công suất : 26300 W

Máy lạnh giấu trần nối ống gió 52200 Btu Daikin FDMG52PUY1 (có dây)

FDMG51PUV1/R51NUY1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió 52200 Btu Daikin FDMG52PUY1 (có dây)

38,632,869 VNĐ
Darkin

Công suất : 52200 W

Máy lạnh giấu trần nối ống gió 21200 Btu Daikin FDBG21PUV1 (có dây)

FDBG21PUV1/R21NUV1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió 21200 Btu Daikin FDBG21PUV1 (có dây)

20,439,986 VNĐ
Darkin

Công suất : 21200 W

Máy lạnh giấu trần nối ống gió 49100 Btu Daikin FDMG48PUY1 (có dây)

FDMG48PUV1/R48NUY1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió 49100 Btu Daikin FDMG48PUY1 (có dây)

36,342,554 VNĐ
Darkin

Công suất : 49100 W

Máy lạnh giấu trần nối ống gió 18100 Btu Daikin FDBG18PUV1 (có dây)

FDBG18PUV1/R18NUV1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió 18100 Btu Daikin FDBG18PUV1 (có dây)

17,198,973 VNĐ
Darkin

Công suất : 18100 W

Máy lạnh giấu trần nối ống gió 42700 Btu Daikin FDMG42PUV1 (có dây)

FDMG42PUV1/R42NUY1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió 42700 Btu Daikin FDMG42PUV1 (có dây)

33,447,249 VNĐ
Darkin

Công suất : 42700 W

Máy lạnh giấu trần nối ống gió 36500 Btu Daikin FDMG36PUY1 (có dây)

FDMG36PUV1/R36NUY1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió 36500 Btu Daikin FDMG36PUY1 (có dây)

30,551,945 VNĐ
Darkin

Công suất : 36500 W

Máy lạnh giấu trần nối ống gió 30000 Btu Daikin FDBG30PUV1 (có dây)

FDMG30PUV1/R30NUV1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió 30000 Btu Daikin FDBG30PUV1 (có dây)

26,792,370 VNĐ
Darkin

Công suất : 30000 W
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status