Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet
SUPPORT ONLINE
0938 008 178
cong ty co phan co dien lanh dai viet
Statistics
  • Visited : 7475187
  • Online : 158

Máy điều hòa thương mại

Máy lạnh áp trần 42700 Btu Daikin FH42NUY1 (có dây)

FH42NUV1/R42NUY1

Máy lạnh áp trần 42700 Btu Daikin FH42NUY1 (có dây)

30,984,080 VNĐ
Darkin

Công suất : 42700 W

Máy lạnh áp trần 36500 Btu Daikin FH36NUY1 (có dây)

FH36NUV1/R36NUY1

Máy lạnh áp trần 36500 Btu Daikin FH36NUY1 (có dây)

28,304,843 VNĐ
Darkin

Công suất : 36500 W

Máy lạnh áp trần 30000 Btu Daikin FH30NUV1 (có dây)

FH30NUV1/R30NUV1

Máy lạnh áp trần 30000 Btu Daikin FH30NUV1 (có dây)

24,804,549 VNĐ
Darkin

Công suất : 30000 W

Máy lạnh áp trần 26300 Btu Daikin FH21NUV1 (có dây)

FH26NUV1/R26NUV1

Máy lạnh áp trần 26300 Btu Daikin FH21NUV1 (có dây)

22,643,874 VNĐ
Darkin

Công suất : 26300 W

Máy lạnh áp trần 21200 Btu Daikin FH21NUV1 (có dây)

FH21NUV1/R21NUV1

Máy lạnh áp trần 21200 Btu Daikin FH21NUV1 (có dây)

20,526,413 VNĐ
Darkin

Công suất : 21200 W

Máy lạnh âm trần đa hướng thổi 49100 Btu Daikin FHC48NUY1

FHC48NUV1/R48NUY1

Máy lạnh âm trần đa hướng thổi 49100 Btu Daikin FHC48NUY1

40,491,050 VNĐ
Darkin

Công suất : 49100 W

Điều hòa SkyAir Daikin loại dấu trần áp suất tĩnh trung bình

FDMG26PUV1/R26NUV1

Điều hòa SkyAir Daikin loại dấu trần áp suất tĩnh trung bình

24,415,628 VNĐ
Darkin

Công suất : 26300 W

Điều hòa SkyAir NU series loại áp trần Daikin FH21NU

FH21NU

Điều hòa SkyAir NU series loại áp trần Daikin FH21NU

Call
Darkin

Công suất : 21200 W

Điều hòa supper multi HW loại cassettle âm trần đa hướng thổi FFQ25BV1B

FFQ25BV1B9/RKS25AVMG

Điều hòa supper multi HW loại cassettle âm trần đa hướng thổi FFQ25BV1B

24,502,055 VNĐ
Darkin

Công suất : 8530 W

Điều hòa supper multi HW loại cassettle âm trần đa hướng thổi FFQ25BV1B

FFQ25BV1B9/RKS25AVMG

Điều hòa supper multi HW loại cassettle âm trần đa hướng thổi FFQ25BV1B

24,502,055 VNĐ
Darkin

Công suất : 8530 W
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status