Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet
SUPPORT ONLINE
0938 008 178
cong ty co phan co dien lanh dai viet
Statistics
  • Visited : 6264331
  • Online : 118

Máy điều hòa trung tâm

Hệ thống máy điều hòa trung tâm VRF Toshiba

VRF Toshiba

Hệ thống máy điều hòa trung tâm VRF Toshiba

Call
Toshiba

Công suất : 0 W

Dàn nóng trung tâm VRV III công suất 24.0 Hp

RXQPAY1(18HP - 24HP)

Dàn nóng trung tâm VRV III công suất 24.0 Hp

Call
Darkin

Công suất : 231000 W

Dàn nóng trung tâm VRV III công suất 16.0 Hp

RXQPAY1(12HP - 16HP)

Dàn nóng trung tâm VRV III công suất 16.0 Hp

Call
Darkin

Công suất : 155000 W

Dàn lạnh VRV điều hòa dấu trần nối ống gió dạng mỏng FXDQ40NBVE

FXDQ40NBVE

Dàn lạnh VRV điều hòa dấu trần nối ống gió dạng mỏng FXDQ40NBVE

24,467,273 VNĐ
Darkin

Công suất : 16000 W

Dàn lạnh VRV điều hòa loại áp trần FXHQ32MA

FXHQ32MAVE

Dàn lạnh VRV điều hòa loại áp trần FXHQ32MA

25,391,818 VNĐ
Darkin

Công suất : 12600 W

Dàn lạnh VRV điều hòa loại đặt sàn FXLQ20MA

FXLQ20MAVE8

Dàn lạnh VRV điều hòa loại đặt sàn FXLQ20MA

28,165,455 VNĐ
Darkin

Công suất : 7800 W

Dàn lạnh VRV điều hòa loại giấu sàn FXNQ20MA

FXNQ20MAVE8

Dàn lạnh VRV điều hòa loại giấu sàn FXNQ20MA

24,681,818 VNĐ
Darkin

Công suất : 7800 W

Dàn lạnh VRV điều hòa dấu trần nối ống gió hồi sau FXMQ200MAVE

FXMQ200MVE9

Dàn lạnh VRV điều hòa dấu trần nối ống gió hồi sau FXMQ200MAVE

72,282,727 VNĐ
Darkin

Công suất : 78500 W
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status