Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet
SUPPORT ONLINE
0938 008 178
cong ty co phan co dien lanh dai viet
Statistics
  • Visited : 7283800
  • Online : 99

Máy điều hòa trung tâm

Máy áp trần 4 hướng thổi

FXUQ71AVEB

Máy áp trần 4 hướng thổi

Call
Darkin

Công suất : 0 W

Cassette âm trần 4 hướng thôi

FXZQMVE

Cassette âm trần 4 hướng thôi

Call
Darkin

Công suất : 0 W

Cassette âm trần đa hướng thổi

Daikin VRV IV

Cassette âm trần đa hướng thổi

Call
Darkin

Công suất : 0 W

Dàn lạnh VRV IV loại âm trần

FXFQ25SVM

Dàn lạnh VRV IV loại âm trần

Call
Darkin

Công suất : 0 W

Điều hòa trung tâm VRF MIDEA

VRF MIDEA

Điều hòa trung tâm VRF MIDEA

Call
Midea

Công suất : 0 W

Dàn lạnh VRV điều hòa dấu trần nối ống gió dạng mỏng FXDQ40NBVE

FXDQ40NBVE

Dàn lạnh VRV điều hòa dấu trần nối ống gió dạng mỏng FXDQ40NBVE

24,467,273 VNĐ
Darkin

Công suất : 16000 W

Dàn lạnh VRV điều hòa loại áp trần FXHQ32MA

FXHQ32MAVE

Dàn lạnh VRV điều hòa loại áp trần FXHQ32MA

25,391,818 VNĐ
Darkin

Công suất : 12600 W

Dàn lạnh VRV điều hòa loại đặt sàn FXLQ20MA

FXLQ20MAVE8

Dàn lạnh VRV điều hòa loại đặt sàn FXLQ20MA

28,165,455 VNĐ
Darkin

Công suất : 7800 W

Dàn lạnh VRV điều hòa loại giấu sàn FXNQ20MA

FXNQ20MAVE8

Dàn lạnh VRV điều hòa loại giấu sàn FXNQ20MA

24,681,818 VNĐ
Darkin

Công suất : 7800 W

Dàn lạnh VRV điều hòa dấu trần nối ống gió hồi sau FXMQ200MAVE

FXMQ200MVE9

Dàn lạnh VRV điều hòa dấu trần nối ống gió hồi sau FXMQ200MAVE

72,282,727 VNĐ
Darkin

Công suất : 78500 W
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status