Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet
SUPPORT ONLINE
0938 008 178
cong ty co phan co dien lanh dai viet
Statistics
  • Visited : 7268218
  • Online : 202

Máy điều hòa trung tâm

Dàn nóng điều hòa VRF Toshiba 12.0 Hp

SHRM - VRF

Dàn nóng điều hòa VRF Toshiba 12.0 Hp

Call
Toshiba

Công suất : 30533 W

Dàn nóng điều hòa VRF Toshiba 24.0 Hp

SHRM24 - VRF

Dàn nóng điều hòa VRF Toshiba 24.0 Hp

Call
Toshiba

Công suất : 61067 W

Dàn nóng điều hòa VRF Toshiba 36.0 Hp

SHRM36 - VRF

Dàn nóng điều hòa VRF Toshiba 36.0 Hp

Call
Toshiba

Công suất : 91600 W

Dàn nóng điều hòa VRF Toshiba 48.0 Hp

SHRM48 - VRF

Dàn nóng điều hòa VRF Toshiba 48.0 Hp

Call
Toshiba

Công suất : 122133 W

Dàn lạnh VRF Midea MDV-D28Q1/N1-C (2400-6100Btu)

MDV-D28Q1/N1-C

Dàn lạnh VRF Midea MDV-D28Q1/N1-C (2400-6100Btu)

Call
Midea

Công suất : 9500 W

Dàn lạnh VRF Midea MDV-D22Q2/N1 (1900-6100Btu)

MDV-D22Q2/N1

Dàn lạnh VRF Midea MDV-D22Q2/N1 (1900-6100Btu)

Call
Midea

Công suất : 7500 W

Dàn lạnh VRF Midea MDV-D22Q4/N1-A3 (7500-15300Btu)

MDV-D22Q4/N1-A3

Dàn lạnh VRF Midea MDV-D22Q4/N1-A3 (7500-15300Btu)

Call
Midea

Công suất : 7500 W

Dàn lạnh VRF Midea MDV-D28Q4/N1-D (công suất 9500-24200 Btu)

MDV-D28Q4/N1-D

Dàn lạnh VRF Midea MDV-D28Q4/N1-D (công suất 9500-24200 Btu)

Call
Midea

Công suất : 9500 WTap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status