Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet
SUPPORT ONLINE
0938 008 178
cong ty co phan co dien lanh dai viet
Statistics
  • Visited : 7283849
  • Online : 128

Máy điều hòa trung tâm

Dàn nóng điều hòa VRF Midea 8-10HP

MDV-252(8)W' DRN1(B)

Dàn nóng điều hòa VRF Midea 8-10HP

Call
Midea

Công suất : 95500 W

 Dàn nóng điều hòa VRF Midea 12-16HP

MDV-252(16)W' DRN1(B)

Dàn nóng điều hòa VRF Midea 12-16HP

Call
Midea

Công suất : 153500 W

Dàn nóng điều hòa VRF Midea 18-32HP

MDV-450(32)W' DRN1(B)

Dàn nóng điều hòa VRF Midea 18-32HP

Call
Midea

Công suất : 307100 W

Dàn nóng điều hòa VRF Midea 34-48HP

MDV-450(48)W' DRN1(B)

Dàn nóng điều hòa VRF Midea 34-48HP

Call
Midea

Công suất : 460600 W

Dàn nóng điều hòa VRF Midea 50-64HP

MDV-1800(64)W' DRN1(B)

Dàn nóng điều hòa VRF Midea 50-64HP

Call
Midea

Công suất : 614200 W

Dàn lạnh VRV điều hòa treo tường FXAQ20MA

FXAQ20PVE

Dàn lạnh VRV điều hòa treo tường FXAQ20MA

21,822,727 VNĐ
Darkin

Công suất : 7800 WTap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status