Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet
SUPPORT ONLINE
0938 008 178
cong ty co phan co dien lanh dai viet
Statistics
  • Visited : 7445335
  • Online : 145

Máy làm mát Daikio

Máy làm mát cao cấp DK-3000B

DK-3000B

Máy làm mát cao cấp DK-3000B

4,990,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 45 W

Máy làm mát không khí Daikio DKA-04000A

DKA-04000A

Máy làm mát không khí Daikio DKA-04000A

4,725,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 100 W

Máy làm mát không khí Daikio DKA-03500B

DKA-03500B

Máy làm mát không khí Daikio DKA-03500B

8,390,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 150 W

Máy làm mát không khí Nakami NKA-03500A

NKA-03500A

Máy làm mát không khí Nakami NKA-03500A

3,990,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 55 W

Máy làm mát không khí Nakami NKA-00800A

NKA-00800A

Máy làm mát không khí Nakami NKA-00800A

2,990,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 75 W

Máy làm mát không khí DK-4200A

DK-4200A

Máy làm mát không khí DK-4200A

Call
Nakami

Công suất : 270 W

Máy làm mát không khí hơi nước DK-2500A

DK-2500A

Máy làm mát không khí hơi nước DK-2500A

Call
Đại Việt

Công suất : 155 W

Máy làm mát không khí Daikio DK-800A

DK-800A (DKA-00800A)

Máy làm mát không khí Daikio DK-800A

2,990,000 VNĐ
Đại Việt

Công suất : 100 W

Máy làm mát di động Nakami NKM - 4500A

NKM-4500A

Máy làm mát di động Nakami NKM - 4500A

10,300,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 100 W

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 4,500 m3/h

AC-4500

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 4,500 m3/h

5,600,000 VNĐ

Công suất : 90 W

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 3,000 m3/h

AC-3000

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 3,000 m3/h

6,900,000 VNĐ
7,950,000 VNĐ

Công suất : 40 W

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 6,000 m3/h

AC-600

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 6,000 m3/h

2,450,000 VNĐ

Công suất : 35 W
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status