Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet
SUPPORT ONLINE
0938 008 178
cong ty co phan co dien lanh dai viet
Statistics
  • Visited : 7093747
  • Online : 143

Máy làm mát Daikio

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-4500D

DK-4500D

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-4500D

6,250,000 VNĐ

Công suất : 120 W

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-4500C

DK-4500C

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-4500C

5,500,000 VNĐ

Công suất : 120 W

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-2500B

DK-2500B

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-2500B

6,800,000 VNĐ

Công suất : 65 W

Máy làm mát không khí Daikio DK-3000A

DK-3000A

Máy làm mát không khí Daikio DK-3000A

Call
Nakami

Công suất : 45 W

Máy làm mát Daikio DK-3500A

DK-3500A

Máy làm mát Daikio DK-3500A

7,000,000 VNĐ
Đại Việt

Công suất : 100 W

Máy làm mát không khí Daikio DK-7000A

DK-7000A

Máy làm mát không khí Daikio DK-7000A

9,900,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 150 W

Máy làm mát không khí Nakami NKM-3000A

NKM-3000A

Máy làm mát không khí Nakami NKM-3000A

4,620,000 VNĐ

Công suất : 75 W

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-3500B

DK-3500B

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-3500B

Call

Công suất : 68 W

Máy làm mát không khí Daikio DK-1500A

DK-1500A

Máy làm mát không khí Daikio DK-1500A

Call

Công suất : 25 W

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 1,300 m3/h

NKM-1300A

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 1,300 m3/h

4,600,000 VNĐ

Công suất : 100 W

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 1130 m3/h

NKM-1130A

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 1130 m3/h

3,600,000 VNĐ

Công suất : 100 W

Máy làm mát không khí Nakami NKM-4500B

NKM-4500B (NKM-4500A)

Máy làm mát không khí Nakami NKM-4500B

6,200,000 VNĐ

Công suất : 120 W
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status