Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet
SUPPORT ONLINE
0938 008 178
cong ty co phan co dien lanh dai viet
Statistics
  • Visited : 7450314
  • Online : 162

Máy làm mát Daikio

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 2000 m3/h

AC-2000

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 2000 m3/h

4,500,000 VNĐ

Công suất : 25 W

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 4000m3/h

DV-1140

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 4000m3/h

5,362,000 VNĐ

Công suất : 120 W

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 3,500 m3/h

DV-1135

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 3,500 m3/h

6,517,000 VNĐ

Công suất : 100 W

Máy làm mát thổi tự động Nakami DV-1145

DV-1145

Máy làm mát thổi tự động Nakami DV-1145

5,500,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 0 W

Daikio DK-1500B

DK-1500B (DKA-01500B)

Daikio DK-1500B

5,250,000 VNĐ

Công suất : 100 W

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-4500D

DK-4500D

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-4500D

6,250,000 VNĐ

Công suất : 120 W

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-4500C

DK-4500C

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-4500C

5,500,000 VNĐ

Công suất : 120 W

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-2500B

DK-2500B (DKA-02500B)

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-2500B

7,140,000 VNĐ

Công suất : 65 W

Máy làm mát không khí Daikio DK-3000A

DK-3000A

Máy làm mát không khí Daikio DK-3000A

Call
Nakami

Công suất : 45 W

Máy làm mát Daikio DK-3500A

DK-3500A

Máy làm mát Daikio DK-3500A

7,000,000 VNĐ
Đại Việt

Công suất : 100 W

Máy làm mát không khí Daikio DK-7000A

DK-7000A

Máy làm mát không khí Daikio DK-7000A

9,900,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 150 W

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-3500B

DK-3500B

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-3500B

Call

Công suất : 68 W
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status