Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet
SUPPORT ONLINE
0938 008 178
cong ty co phan co dien lanh dai viet
Statistics
  • Visited : 6255313
  • Online : 109

Residential

Máy làm mát không khí Nakami NKM-3000A

NKM-3000A

Máy làm mát không khí Nakami NKM-3000A

4,620,000 VNĐ

Công suất : 75 W

Máy làm mát không khí Daikio Nakami NKM-2500A

NKM-2500A

Máy làm mát không khí Daikio Nakami NKM-2500A

8,400,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 0 W

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-4500D

DK-4500D

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-4500D

6,250,000 VNĐ

Công suất : 120 W

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-4500C

DK-4500C

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-4500C

5,500,000 VNĐ

Công suất : 120 W

Daikio DK-5000B

DK-5000B

Daikio DK-5000B

7,200,000 VNĐ

Công suất : 135 W

Máy làm mát không khí DK-4200A

DK-4200A

Máy làm mát không khí DK-4200A

Call
Nakami

Công suất : 270 W

Máy làm mát không khí Daikio DK-1300A

DK-1300A

Máy làm mát không khí Daikio DK-1300A

Call
Nakami

Công suất : 100 W

Máy làm mát không khí Daikio Nakami NKM-800A

NKM-800A

Máy làm mát không khí Daikio Nakami NKM-800A

2,990,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 0 W

Máy làm mát di động Nakami NKM - 4500A

NKM-4500A

Máy làm mát di động Nakami NKM - 4500A

10,300,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 100 W

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 4,500 m3/h

AC-4500

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 4,500 m3/h

5,600,000 VNĐ

Công suất : 90 W

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 3,000 m3/h

AC-3000

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 3,000 m3/h

6,900,000 VNĐ
7,950,000 VNĐ

Công suất : 40 W

Máy làm mát không khí

DV-1120

Máy làm mát không khí

4,800,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 0 W
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status