Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet
SUPPORT ONLINE
0938 008 178
cong ty co phan co dien lanh dai viet
Statistics
  • Visited : 7449954
  • Online : 112

Residential

Máy làm mát không khí Nakami NKA-00800A

NKA-00800A

Máy làm mát không khí Nakami NKA-00800A

2,990,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 75 W

Máy làm mát không khí Nakami NKM-3000A

NKM-3000A

Máy làm mát không khí Nakami NKM-3000A

4,620,000 VNĐ

Công suất : 75 W

Máy làm mát không khí Daikio Nakami NKM-2500A

NKM-2500A

Máy làm mát không khí Daikio Nakami NKM-2500A

8,400,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 0 W

Máy làm mát không khí DK-4200A

DK-4200A

Máy làm mát không khí DK-4200A

Call
Nakami

Công suất : 270 W

Máy làm mát không khí hơi nước DK-2500A

DK-2500A

Máy làm mát không khí hơi nước DK-2500A

Call
Đại Việt

Công suất : 155 W

Máy làm mát không khí Daikio DK-1300A

DK-1300A

Máy làm mát không khí Daikio DK-1300A

Call
Nakami

Công suất : 100 W

Máy làm mát không khí Daikio DK-800A

DK-800A (DKA-00800A)

Máy làm mát không khí Daikio DK-800A

2,990,000 VNĐ
Đại Việt

Công suất : 100 W

Máy làm mát không khí Daikio Nakami NKM-800A

NKM-800A

Máy làm mát không khí Daikio Nakami NKM-800A

2,990,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 0 W

Máy làm mát di động Nakami NKM - 4500A

NKM-4500A

Máy làm mát di động Nakami NKM - 4500A

10,300,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 100 W

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 4,500 m3/h

AC-4500

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 4,500 m3/h

5,600,000 VNĐ

Công suất : 90 W

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 3,000 m3/h

AC-3000

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 3,000 m3/h

6,900,000 VNĐ
7,950,000 VNĐ

Công suất : 40 W

Máy làm mát không khí

DV-1120

Máy làm mát không khí

4,800,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 0 W
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status