Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet
SUPPORT ONLINE
0938 008 178
cong ty co phan co dien lanh dai viet
Statistics
  • Visited : 7448701
  • Online : 176

Residential

Máy làm mát không khí Nakami NKM-3000A

NKM-3000A

Máy làm mát không khí Nakami NKM-3000A

4,620,000 VNĐ

Công suất : 75 W

Máy làm mát không khí Daikio DK-6000A

DK-6000A

Máy làm mát không khí Daikio DK-6000A

8,900,000 VNĐ
Đại Việt

Công suất : 150 W

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-3500B

DK-3500B

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-3500B

Call

Công suất : 68 W

Máy làm mát không khí Daikio DK-1500A

DK-1500A

Máy làm mát không khí Daikio DK-1500A

Call

Công suất : 25 W

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 1,300 m3/h

NKM-1300A

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 1,300 m3/h

4,600,000 VNĐ

Công suất : 100 W

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 1130 m3/h

NKM-1130A

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 1130 m3/h

3,600,000 VNĐ

Công suất : 100 W

Máy làm mát không khí Nakami NKM-4500B

NKM-4500B (NKM-4500A)

Máy làm mát không khí Nakami NKM-4500B

6,200,000 VNĐ

Công suất : 120 W

Máy làm mát không khí DK-4500A

DK-4500A

Máy làm mát không khí DK-4500A

5,880,000 VNĐ

Công suất : 135 W

Máy làm mát không khí Nakami NKM-5000C

NKM-5000C

Máy làm mát không khí Nakami NKM-5000C

5,800,000 VNĐ

Công suất : 110 W

Máy làm mát không khí Nakami NKM-5000A

NKM-5000A

Máy làm mát không khí Nakami NKM-5000A

6,400,000 VNĐ

Công suất : 110 W

Máy làm mát không khí Nakami NKM-3500A

NKM-3500A (NKA-03500B)

Máy làm mát không khí Nakami NKM-3500A

4,490,000 VNĐ

Công suất : 55 W

Máy làm mát không khí Nakami NKM-3000C

NKM-3000C

Máy làm mát không khí Nakami NKM-3000C

7,000,000 VNĐ

Công suất : 120 W
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status