Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet
SUPPORT ONLINE
0938 008 178
cong ty co phan co dien lanh dai viet
Statistics
  • Visited : 7115097
  • Online : 223

Máy làm mát Nakami

Daikio DK-5000B

DK-5000B

Daikio DK-5000B

7,200,000 VNĐ

Công suất : 135 W

Máy làm mát không khí Daikio DK-9000A

DK-7000B

Máy làm mát không khí Daikio DK-9000A

Call

Công suất : 150 W

Máy làm mát không khí Nakami NKM-7500A

NKM-7500A

Máy làm mát không khí Nakami NKM-7500A

8,800,000 VNĐ

Công suất : 180 W

Máy làm mát Nakami NKM - 9000

DK-9000A/NKM-9000

Máy làm mát Nakami NKM - 9000

11,000,000 VNĐ
Đại Việt

Công suất : 400 W

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-5000D

DK-5000D

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-5000D

6,500,000 VNĐ
Đại Việt

Công suất : 135 W

Máy làm mát Nakami NKM - 7000

DK-7000A

Máy làm mát Nakami NKM - 7000

9,990,000 VNĐ

Công suất : 150 W

Máy làm mát không khí DK-10000A

DK-10000A

Máy làm mát không khí DK-10000A

12,000,000 VNĐ

Công suất : 270 W

Máy làm mát không khí DK-12000A

DK-12000A

Máy làm mát không khí DK-12000A

Call

Công suất : 500 W

Máy làm mát không khí Daikio DK-5000A

DK-5000A

Máy làm mát không khí Daikio DK-5000A

6,500,000 VNĐ
Đại Việt

Công suất : 135 W

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 6000m3/h

AC-6000

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 6000m3/h

11,200,000 VNĐ

Công suất : 150 W

Máy làm mát Nakami thổi tự động DV-11120

DV-11120

Máy làm mát Nakami thổi tự động DV-11120

14,190,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 250 W

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 8000 m3/h

AC-8000

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 8000 m3/h

10,500,000 VNĐ

Công suất : 200 W
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status