Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet
SUPPORT ONLINE
0938 008 178
cong ty co phan co dien lanh dai viet
Statistics
  • Visited : 7450300
  • Online : 148

Máy làm mát Nakami

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-5000D

DK-5000D (DKA-05000D)

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-5000D

6,500,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 135 W

Máy làm mát Nakami NKM - 7000

DK-7000A (DKA-07000A)

Máy làm mát Nakami NKM - 7000

10,490,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 150 W

Máy làm mát không khí DK-10000A

DK-10000A (DKA-10000A)

Máy làm mát không khí DK-10000A

12,600,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 270 W

Máy làm mát không khí DK-12000A

DK-12000A

Máy làm mát không khí DK-12000A

Call

Công suất : 500 W

Máy làm mát không khí Daikio DK-5000A

DK-5000A (DKA-05000A)

Máy làm mát không khí Daikio DK-5000A

6,825,000 VNĐ
Đại Việt

Công suất : 135 W

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 6000m3/h

AC-6000

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 6000m3/h

11,200,000 VNĐ

Công suất : 150 W

Máy làm mát Nakami thổi tự động DV-11120

DV-11120

Máy làm mát Nakami thổi tự động DV-11120

14,190,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 250 W

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 8000 m3/h

AC-8000

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 8000 m3/h

10,500,000 VNĐ

Công suất : 200 W

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 12000m3/h

DV-11120A

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 12000m3/h

16,170,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 450 W

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 9000 m3/h

DV-1190

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 9000 m3/h

10,670,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 0 W

Máy làm mát thổi tự động Nakami DV-1160

DV-1160

Máy làm mát thổi tự động Nakami DV-1160

7,425,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 150 W

Máy làm mát không khí Daikio DK-5000C

DK-5000C (DKA-05000C)

Máy làm mát không khí Daikio DK-5000C

6,290,000 VNĐ
Đại Việt

Công suất : 135 W
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status