Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet
SUPPORT ONLINE
0938 008 178
cong ty co phan co dien lanh dai viet
Statistics
  • Visited : 7443232
  • Online : 323

Nakami Air Cooler

Máy làm mát công nghiệp DK-18000TX/TL/TN

DK-18000TX/TL/TN

Máy làm mát công nghiệp DK-18000TX/TL/TN

16,500,000 VNĐ
Đại Việt

Công suất : 1500 W

DV-3125TN

Máy làm mát thổi ngang Nakami DV-3125TN

27,500,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 0 W

Máy làm mát nakami thổi xuống DV-3118TX

DV-3118TX

Máy làm mát nakami thổi xuống DV-3118TX

13,500,000 VNĐ
Đại Việt

Công suất : 0 W

Máy làm mát nakami thổi xuống DV-3118TX

DV-3118TX

Máy làm mát nakami thổi xuống DV-3118TX

13,500,000 VNĐ
Đại Việt

Công suất : 0 W

Máy làm mát nhà xưởng DK-30000TX/TL

DK-30000TX/TL

Máy làm mát nhà xưởng DK-30000TX/TL

Call
Đại Việt

Công suất : 3000 W

Máy làm mát không khí cố định trên tường AC-7000

AC-7000

Máy làm mát không khí cố định trên tường AC-7000

15,600,000 VNĐ

Công suất : 150 W

Máy làm mát thổi ngang Nakami DV-3218TN

DV-3218TN

Máy làm mát thổi ngang Nakami DV-3218TN

16,500,000 VNĐ

Công suất : 1500 W

Máy làm mát Nakami thổi xuông DV-3218TX

DV-3218TX

Máy làm mát Nakami thổi xuông DV-3218TX

16,500,000 VNĐ

Công suất : 1500 W

Máy làm mát Nakami thổi lên DV-3218TL

DV-3218TL

Máy làm mát Nakami thổi lên DV-3218TL

16,500,000 VNĐ

Công suất : 1500 W

Máy làm mát Inverter Nakami thổi xuống DV-3325ITX

DV-3325ITX

Máy làm mát Inverter Nakami thổi xuống DV-3325ITX

37,200,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 2200 W

Máy làm mát Inverter Nakami DV-3130

DV-3330ITX

Máy làm mát Inverter Nakami DV-3130

39,500,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 3000 W

Máy làm mát thổi lên Nakami DV-3130

DV-3130TL

Máy làm mát thổi lên Nakami DV-3130

28,500,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 3000 W
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status