Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet
SUPPORT ONLINE
0938 008 178
cong ty co phan co dien lanh dai viet
Statistics
  • Visited : 7458037
  • Online : 107

Vật tư linh kiện ngành lạnh

Co tròn 90 độ

OG-CO

Co tròn 90 độ

Call

Công suất : 0 W

Khủy đồng 90 độ

OD08

Khủy đồng 90 độ

Call

Công suất : 0 W

Khủy 90 dộ bán kính dài

OD07

Khủy 90 dộ bán kính dài

Call

Công suất : 0 W

Khủy 45 độ

OD06

Khủy 45 độ

Call

Công suất : 0 W

Khớp nối giảm

OD05

Khớp nối giảm

Call

Công suất : 0 W

Khớp nối bằng đồng

OD04

Khớp nối bằng đồng

Call

Công suất : 0 W

Nối giảm chữ T bằng đồng

OD03

Nối giảm chữ T bằng đồng

Call

Công suất : 0 W

Cổ uốn cong chữ U

OD02

Cổ uốn cong chữ U

Call

Công suất : 0 W

Bộ nối chữ T

OD01

Bộ nối chữ T

Call

Công suất : 0 W

Máng Cáp (TRUNKING)

SS400

Máng Cáp (TRUNKING)

Call

Công suất : 0 W

Vật tư ống đồng phụ khác

PHU KIEN

Vật tư ống đồng phụ khác

Call

Công suất : 0 W

Cách nhiệt ống nước xám Fanomax

FANOMAX

Cách nhiệt ống nước xám Fanomax

Call

Công suất : 0 W
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status