Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet

Cách tính chọn ống nước xả cho hệ thống máy lạnh VRV

Đường ống nước xả ra khỏi dàn lạnh bằng với ống nước ghi trong catalogue .
Nếu có nhiều máy kết nối vào ống nước xả trục chính thì ta tính kích thước ống như sau :
Mỗi 1 HP trong một giờ sẽ ngưng tụ 2lít nước.
Ví dụ : Tính toán lượng nước ngưng cho 3 máy 2,0 Hp và 2 máy 3,0 Hp
Ta có 2 (Lít/h) x 2 (Hp ) x 3  + 2 (Lít/h) x 3( Hp) x 2 = 24 Lít/h


Nếu chọn ống góp ngang ta chọn theo bảng bên dưới :
 

Cách tính chọn ống nước xả cho hệ thống điều hòa VRV

Nếu chọn ống góp đứng ta chọn theo bảng bên dưới :


Cách tính chọn ống nước xả cho hệ thống điều hòa VRV



Bài viết của  KS.Nguyễn Hữu Phú
Tp  kinh doanh dự án công ty Cp CĐL Đại Việt
Nhà thầu điều hoà không khí VRV chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam

Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status