Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet

Sơ đồ nguyên lý bộ tính tiền điện

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA BỘ TÍNH TIỀN ĐIỆN
( ÁP DUNG CHO i-MANAGER VÀ I-TOUCH )
A/ SƠ ĐỒ KÊT NỐI VÀ CÁC CHỨC NĂNG CỦA BỘ TÍNH TIỀN ĐIỆN

so do nguyen ly bo tinh tien dien wat meter
 I/ Nguyên lý làm viêc của Bộ tính điện năng tiêu thu cho từng dàn lạnh
+ Nguyên lý tính điện năng cho từng dàn lạnh như sau:

  • Power Meter sẽ lấy tổng điên năng tiêu thụ từ tủ điện đưa về I-Manager (I-Touch) qua tín hiệu xung 1xung/1Kw hoặc 1xung/10kw (tùy vào công suất của hệ thống)
  • Tổng điện năng  này sẽ phân bố cho từng dàn lạnh dựa vào các yếu tố sau:
  • Công xuất của dàn lạnh.
  • Thời gian hoạt động của dàn lạnh.  
  • Nhiệt độ cài đặt của dàn lạnh.

 
Lưu ý:  
 - Để tính chính xác điện năng tiêu thụ cho hệ thống thì tất cả các nguồn điện cung cấp cho hệ  
  thống phải được đưa về I-Manager (I-Touch) qua đồng hồ Power Meter .
 - Một I-Manager kết nối được 20 Power meter ( 20 tủ điện)
 - Một I-Touch kết nối được 3 Power meter.(3 tủ điện)

Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status