Menu
popup

DANH SÁCH
ĐẠI LÝ VÀ NHÀ PHÂN PHỐI

  • Ghi chú: Luôn luôn có sai số vị trí trên bản đồ so với vị trí thực địa.
  • Vị trí thực địa của NPP-Đại lý ở các khu vực Trực thuộc trung ương có tỷ lệ sai số tối đa trên bản đồ so với thực địa là 5%. Thành phố trực thuộc tỉnh có tỷ lệ sai số tối đa trên bản đồ so với thực địa là 12%.
  • Các vị trí huyện, quận, thị xã, xã, phường, thị trấn, thôn, làng có tỷ lệ sai số tối đa trên bản đồ so với thực địa là 20%.
  • Có thể xảy ra khả năng vì lý do khách quan (thiên tai, sự cố, tranh chấp mặt bằng,...) buộc NPP-Đại lý phải di dời sang địa điểm mới làm sai lệch vị trí trên bản đồ so với thực địa.

Khi xảy ra trường hợp trên chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục sớm nhất có thể.

TÌM ĐẠI LÝ - NHÀ PHÂN PHỐI:

Bạn phải bật Javascript để sử dụng trình tìm đại lý.
NHÀ PHÂN PHỐI
ĐẠI LÝ GẦN BẠN NHẤT
50
km
100
km

Tìm đường
Trở lại

HỖ TRỢ SẢN PHẨM

Các câu hỏi về Đại Việt của bạn? Chúng tôi ở đây để giúp đỡ.