Những bước đi đầu tiên bao giờ cũng đầy thử thách. Song nhờ có sự loan tin và chia sẻ từ cộng đồng, chương trình đã nhận gần 500 gợi ý thiết thực về các điểm cần lắp đặt trạm nước miễn phí tiếp theo sau Mả Lạng. Chương trình chọn 4 điểm bên dưới để lắp đặt trong tháng 12 năm 2018.

* Làng đại học Thủ Đức
* Bến xe Miền Đông
* Bệnh viện Ung Bướu
* Bệnh viện Nhân Ái, Bình Phước

Chương trình Ngày Nước Tái Sinh đang bắt đầu mở rộng đến các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ. Nếu bạn biết địa điểm nào thực sự khó khăn và khao khát nguồn nước sạch, hãy loan tin và gợi ý cho chương trình điểm lắp đặt nhé. Chúng tôi tin rằng, khi nguồn nước được tái tạo là lúc cuộc sống được tái sinh. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Cùng xem lại hình ảnh dự án Ngày Nước Tái Sinh tại Mả Lạng, Quận 1: https://www.youtube.com/watch?v=b-Bi1p4qTzY

Nhóm thực hiện dự án Ngày Nước Tái Sinh.

#Daikiosan #MảLạng #NgàyNướcTáiSinh